Serwis i usługi kalibracyjne

Serwis

Poza działalnością handlową firma NDN prowadzi autoryzowany przez producentów serwis aparatury. Wykwalifikowani pracownicy wykonują naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne zakupionego u nas sprzętu pomiarowego a w szczególności:

 • multimetrów cyfrowych, zasilaczy laboratoryjnych, oscyloskopów, mostków RLC, częstościomierzy,
 • mierników cęgowych, generatorów, analizatorów widma, mierników wielkości nieelektrycznych,
 • mierników dla elektryków.

W laboratorium wyposażonym w renomowany sprzęt wykonywana jest kalibracja sprzętu kontrolno-pomiarowego. Do kalibracji są używane kalibratory FLUKE modele 5500A oraz 5520A z opcją oscyloskopową 1,1 GHz. Kalibratory są poddawane okresowym badaniom w Głównym Urzędzie Miar RP.

Firma NDN wystawia świadectwa sprawdzenia, które są głównie wymagane w przypadku gdy firma ma wprowadzony system jakości zgodnie z normami ISO.

Świadectwa są wystawiane na:

 • oscyloskopy o paśmie do 1GHz, 
 • multimetry cyfrowe, multimetry cęgowe,
 • mierniki wielkości nieelektrycznych,
 • mierniki rezystancji izolacji do 5kV
 • oraz na następujące wielkości pomiarowe:
  • napięcie stałe,
  • napięcie zmienne (możliwość zadawania przebiegu sinusoidalnego, prostokątnego i trójkątnego do 1MHz),
  • prąd stały,
  • prąd zmienny (możliwość zadawania przebiegu sinusoidalnego, prostokątnego i trójkątnego do 1MHz),
  • rezystancja, pojemność, częstotliwość, moc,
  • temperatura (symulacja dowolnych typów sond termoparowych: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, sond platynowych typu Pt100, Pt1000, Pt385, Pt3926, Pt3916 oraz Ni120 i Cu427).

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z serwisem tel. 226411547.


Wszelkie prawa zastrzeżone przez NDN © Created by Subinet