Laboratorium

Świadectwa wzorcowania wystawiane przez laboratorium firmy NDN zawierają odniesienie do użytych wzorców pomiarowych, z podaniem typu urządzenia oraz numeru seryjnego. Posiadają również informację o akredytacji wzorca, instrukcję metrologiczną wystawioną przez nadrzędną instytucję metrologiczną (np. Główny Urząd Miar lub Państwowy Instytut Badawczy).

Laboratorium wzorcujące NDN  jest w trakcie wdrażania akredytacji. W związku z tym, pomiary w naszym laboratorium wykonywane są w oparciu o normę PN-EN ISO 17025:2017, dzięki czemu zapewniona jest spójność metrologiczna z używanymi wzorcami.

Wzorce pomiarowe, które są używane w pomiarach posiadają aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium pomiarowe i posiadają stosowne certyfikaty, których kopie udostępniamy na życzenie klienta.

W laboratorium wyposażonym w renomowany sprzęt wykonywane są wzorcowania sprzętu kontrolno-pomiarowego. Używane do wzorcowania kalibratory  FLUKE 5500A oraz 5520A z opcją oscyloskopową 1,1 GHz, poddawane są okresowym badaniom w Głównym Urzędzie Miar RP. Firma NDN wystawia świadectwa sprawdzenia, które są głównie wymagane w przypadku, gdy klient wdrożył system jakości zgodnie z normami ISO.

Świadectwa są wystawiane na:

  • Oscyloskopy o paśmie do 1GHz,
  • Multimetry cyfrowe, multimetry cęgowe,
  • Mierniki wielkości nieelektrycznych,
  • Mierniki rezystancji izolacji do 5kV

oraz na następujące wielkości pomiarowe:

  • napięcie stałe,
  • napięcie zmienne (możliwość zadawania przebiegu sinusoidalnego, prostokątnego i trójkątnego do 1MHz),
  • prąd stały,
  • prąd zmienny (możliwość zadawania przebiegu sinusoidalnego, prostokątnego i trójkątnego do 1MHz),
  • rezystancja, pojemność, częstotliwość, moc,
  • temperatura (symulacja dowolnych typów sond termoparowych: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, sond platynowych typu Pt100, Pt1000, Pt385, Pt3926, Pt3916 oraz Ni120 i Cu427).

Kontakt

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres mailowy: zamowienia@lab.ndn.com.pl.

Po uzgodnieniu szczegółów i akceptacji oferty, należy wysłać sprzęt wraz z formularzem zamówienia na adres:

NDN-Zbigniew Daniluk

ul. Janowskiego 15

02-784 Warszawa

Formularz.docx

Formularz.pdf

kliknij, żeby pobrać

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego z laboratorium na numer:  22 641 15 47.


Wszelkie prawa zastrzeżone przez NDN © Created by Subinet