Laboratorium

Laboratorium Wzorcujące NDN działa na rynku od lat 90. Nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pomiarów przekłada się na wysoką jakość usług oferowanych naszym klientom. Wykwalifikowany personel, wysokiej klasy wyposażenie oraz efektywny system zarządzania zapewniają dbałość o najmniejsze szczegóły i ciągły rozwój Laboratorium. 

Wystawiamy świadectwa elektroniczne, które możemy wysłać do klientów mailem lub na płycie CD!

Akredytacja

W celu potwierdzenia kompetencji Laboratorium Wzorcującego NDN, zespół przystąpił na początku 2022 roku do procesu akredytacji. Ostatecznie certyfikat akredytacji o numerze AP 209 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji (jedyna jednostka uprawniona do udzielenia akredytacji w Polsce) Laboratorium uzyskało w lipcu 2022 roku. Jednocześnie potwierdzono spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

 

 

 

Zakres akredytacji 

 Certyfikat nr AP 209  

 

Spójność metrologiczna i ważność wyników

Wdrożony w Laboratorium system zarządzania, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 obejmuje nieprzerwany łańcuch wzorcowań aparatury kontrolno-pomiarowej służącej jako wzorce pomiarowe. Tym samym, Laboratorium deklaruje posiadanie aktualnych świadectw wzorcowania wydawanych przez akredytowane laboratoria wzorcujące. Na życzenie klienta udostępniamy ich kopie.

Istotnym punktem świadczącym o kompetencjach personelu i spełnieniu wymagań jakościowych jest ustalony plan potwierdzania ważności wyników. Laboratorium Wzorcujące NDN realizując go bierze udział w badaniach biegłości oraz porównaniach międzylaboratoryjnych (PT/ILC) organizowanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043 „Ocen zgodności Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”. Dodatkowo, wdrożyliśmy szereg zorganizowanych sprawdzeń wewnętrznych mających na celu regularną kontrolę i analizę działalności technicznej w Laboratorium.

 

Wyposażenie

W laboratorium wyposażonym w renomowany sprzęt wykonywane są wzorcowania sprzętu kontrolno-pomiarowego. Używane do wzorcowania kalibratory, dekady i multimetry  poddawane są okresowym wzorcowaniom w laboratoriach akredytowanych.

Laboratorium stale nadzoruje warunki atmosferyczne w pomieszczeniu, gdzie wykonywane są pomiary.

 

Stwierdzanie zgodności

Laboratorium Wzorcujące NDN wystawia świadectwa ze stwierdzeniem zgodności ze specyfikacją, które są wymagane w przypadku, gdy klient wdrożył system jakości zgodnie z normami ISO. Stwierdzenie zgodności jest również wskazane w przypadku, gdy klientowi zależy na regularnych sprawdzeniach poprawności działania swojego wyposażenia. Stwierdzenia zgodności dokonujemy za dodatkową opłatą, którą możemy uwzględnić w ofercie na życzenie klienta. Metoda podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności jest zgodna z dokumentem ILAC-G8:09/2019.

 

Zakres

Świadectwa są wystawiane na:

 • multimetry (cyfrowe): cęgowe, podręczne, laboratoryjne
 • mierniki (cyfrowe): prądu, napięcia, pojemności, mocy, rezystancji (omomierze, miliomomierze)
 • zasilacze
 • kalibratory
 • generatory
 • dekady
 • oscyloskopy o paśmie do 1GHz
 • analizatory widma
 • analizatory mocy
 • testery bezpieczeństwa elektrycznego: testery izolacji, testery wytrzymałości dielektrycznej
 • mierniki wielkości nieelektrycznych: temperatury (bez czujników)
 • mierniki rezystancji izolacji do 5kV


oraz na następujące wielkości pomiarowe:

 • napięcie stałe
 • napięcie przemienne (możliwość zadawania przebiegu sinusoidalnego, prostokątnego i trójkątnego do 1MHz)
 • prąd stały
 • prąd przemienny (możliwość zadawania przebiegu sinusoidalnego, prostokątnego i trójkątnego do 1MHz),
 • rezystancja
 • pojemność
 • częstotliwość
 • moc
 • temperatura (symulacja dowolnych typów sond termoparowych: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, sond platynowych typu Pt100, Pt1000, Pt385, Pt3926, Pt3916 oraz Ni120 i Cu427).

 

Tabela zakresu

Wielkość elektryczna

Zakres

Prąd stały i przemienny

(0 - 1000) A

Napięcie stałe i przemienne

(0 - 1000) V

Częstotliwość

(0 - 3) GHz

Rezystancja

(0,1 - 100) MΩ

Pojemność

(0 - 10) uF

Ciągłość

1 mΩ - 1700 Ω

Prądy upływowe

(0,1 - 30) mA

Wytrzymałość napięciowa do 5,5 kV

(0 - 100) GΩ

Test wyłączników RCD

(5 - 150) mA

Czasy zadziałania:

(10 - 5000) ms

 

 

Kontakt

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres mailowy: zamowienia@lab.ndn.com.pl.

Po uzgodnieniu szczegółów i akceptacji oferty, należy wysłać sprzęt wraz z wypełnionym formularzem zamówienia na adres:

NDN-Zbigniew Daniluk

ul. Janowskiego 15

02-784 Warszawa

 

Formularz.pdf

kliknij, żeby pobrać

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego z laboratorium na numer:  22 641 15 47 lub na podany adres mailowy: zamowienia@lab.ndn.com.pl.

Zakres akredytacji - plik

Laboratorium Wzorcujące NDN zobowiązuje się do zachowania poufności względem klienta.


Wszelkie prawa zastrzeżone przez NDN © Created by Subinet