Kategorie

Analizatory widma i EMC

Analizatory widma służą do prezentowania bieżących przebiegów sygnałów w dziedzinie częstotliwości. Rozkład widmowy uzyskuje się dzięki operacji szybkiej transformaty Fouriera (FFT), która pozwala uzyskać informację o ilości, częstotliwości i amplitudzie sygnałów składających się na badany sygnał wejściowy. Urządzenia mogą być również wyposażone w generator śledzący (ang. Tracking Generator), który pozwala na pomiar amplitudowych charakterystyk częstotliwościowych m.in. filtrów lub wzmacniaczy szerokopasmowych.

EMC, tj. kompatybilność elektromagnetyczna – określa zdolność danego urządzenia elektrycznego/elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego.

Filtrowanie

Producent

Advanced filters

Wyświetlacz
Interfejsy
Częstotliwość Min.
Częstotliwość Max.
Generator śledzący
Filtry EMC
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 113 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 113 elementów
Wszelkie prawa zastrzeżone przez NDN © Created by Subinet