Categories

CIC-500

Manufacturer:

KandH
Price:

Please contact us
Priced individually

Ask about product

CIC-500 jest zestawem doświadczalnym zaprojek-towanym do nauki budowy i zastosowań układów cyfrowego przetwarzania sygnałów (Digital Signal Pro-cessing). W skład systemu wchodzi układ scalony cyfrowego procesora sygnałów DSP i układ FPGA do realizacji obwodów I/O.
Dzięki wbudowanym różnorodnym interfejsom i układom przykładowym, które obejmują zakres od podstaw teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów do zaawansowanych aplikacji DSP, zestaw może efektywnie wspomagać użytkownika w nauce techniki DSP.

Charakterystyka

  • 84-pinowy programowalny układ FPGA (FLEX 8000)
  • Oprogramowanie menadżera programów do ładowania pro-gramów i programowania ISP (In-System-Programming)
  • Dodatkowe urządzenia do ćwiczeń: silnik prądu stałego, silnik krokowy, regulator temperatury i interfejs I/O sterowników PLC
  • Złącze rozszerzające I/O
To download this file you need to be logged. Please Sign in or register.
All rights reserved by NDN © Created by Subinet