Categories

PH206

Manufacturer:

LUTRON
Price:

Please contact us
Priced individually

Ask about product

  • Mikroprocesorowy obwód wewnętrzny zapewniający maksymalnie możliwą dokładność i dodatkowe funkcje specjalne.
  • Bardzo duży, dwufunkcyjny wyświetlacz LCD z regulowanym kontrastem – dobra widoczność pod różnymi kątami.
  • Kompaktowa obudowa o dużej odporności mechanicznej – łatwa obsługa i przenoszenie.
  • Automatyczny wyłącznik zwiększający żywotność baterii.
  • Pomiary: pH, napięcia (mV) i temperatury.
  • Wysoka impedancja wejściowa – minimalizacja błędu pomiarowego.
  • Szeroki zakres automatycznej i ręcznej kompensacji temperatury.
  • Opcjonalna sonda temperaturowa do automatycznej kompensacji lub pomiaru temperatury.
  • Potencjometry na płycie czołowej SLOPE (PH4) i CAL. (PH7) do jedno- lub dwupunktowej kalibracji zakresu pH.
  • Szeroki zakres zastosowań: przemysł papierniczy i spożywczy, galwanizernie, kontrola jakości i uzdatnianie wody, wylęgarnie ryb, akwarystyka, laboratoria fotograficzne, szkolnictwo.
To download this file you need to be logged. Please Sign in or register.
All rights reserved by NDN © Created by Subinet